null
ดาวน์โหลด Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

มองหาการโต้ตอบที่สร้างมูลค่าให้กับแอป

โดย ทีม Primer

 

เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้...

เราจะหาการโต้ตอบที่มีมูลค่าสูงสุดบนแอปได้อย่างไร?
มูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าคืออะไร?
เราจะใช้ App Campaign จาก Google Ads เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้ทำการโต้ตอบจนเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างไร?
 

ดาวน์โหลด Primer ฟรีเพื่อเริ่มเรียนรู้ทักษะทางธุรกิจและการตลาดได้ในไม่กี่นาที