null
ดาวน์โหลด Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

ใช้การโค้ชเพื่อช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมาย

โดย re:Work

 

เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้...

การเป็นโค้ชที่ดีในที่ทำงานนั้นหมายความว่าอย่างไร?
เหตุใดการโค้ชที่ดีจึงสำคัญ?
การจะเป็นโค้ชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้าง?
 

ดาวน์โหลด Primer ฟรีเพื่อเริ่มเรียนรู้ทักษะทางธุรกิจและการตลาดได้ในไม่กี่นาที