null
ดาวน์โหลด Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

สร้างธีมของคอนเทนต์และเนื้อหาให้เหมาะกับจุดขายของธุรกิจคุณ

โดย Amber Horsburgh นักกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล

 

เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้...

เหตุใดเราจึงต้องสร้างธีมของเนื้อหา?
เราจะคิดธีมของเนื้อหาได้อย่างไร?
เราควรมีธีมจำนวนเท่าใด?
 

ดาวน์โหลด Primer ฟรีเพื่อเริ่มเรียนรู้ทักษะทางธุรกิจและการตลาดได้ในไม่กี่นาที