null
ดาวน์โหลด Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

เข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างจุดขายของร้านค้าคุณ

โดย Adam Royalty จาก Stanford d.school

 

เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้...

ทำไมเราจึงควรมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คนจำเป็นต้องใช้ แทนที่จะเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ?
เราจะระบุสิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องใช้ได้อย่างไร?
ความจำเป็นภายนอกกับภายในแตกต่างกันอย่างไร?
 

ดาวน์โหลด Primer ฟรีเพื่อเริ่มเรียนรู้ทักษะทางธุรกิจและการตลาดได้ในไม่กี่นาที