null
ดาวน์โหลด Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

เคล็ดลับในการจ้างและสรรหาคนสำหรับธุรกิจทุกขนาด

โดย Google Hire

 

เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้...

เราควรคำนึงถึงสิ่งใดก่อนตัดสินใจจ้างพนักงานเพิ่ม?
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องการพนักงานประจำหรือพาร์ทไทม์?
แนวทางในการสรรหาและจ้างพนักงานที่ดีมีอะไรบ้าง?
 

ดาวน์โหลด Primer ฟรีเพื่อเริ่มเรียนรู้ทักษะทางธุรกิจและการตลาดได้ในไม่กี่นาที