null
ดาวน์โหลด Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

จัดโครงสร้างการสัมภาษณ์เพื่อยกระดับการจ้างงาน

โดย Google Hire

 

เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้...

เราควรจะสัมภาษณ์ผู้สัมครงานด้วยสัญชาติญาณไหม?
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคืออะไร?
เราจะสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างได้อย่างไร?
 

ดาวน์โหลด Primer ฟรีเพื่อเริ่มเรียนรู้ทักษะทางธุรกิจและการตลาดได้ในไม่กี่นาที