null
ดาวน์โหลด Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

กลยุทธ์ทำแอปให้ใช่ ผู้ใช้ต้องเกิดส่วนร่วม

โดย ทีม Primer

 

เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้...

เราจะกระตุ้นผู้คนให้ใช้แอปอย่างต่อเนื่องหลังจากติดตั้งแล้วได้อย่างไร?
เราจะปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และการเริ่มต้นใช้งานได้อย่างไร?
เราจะใช้โฆษณาออนไลน์และข้อความ Push เพื่อให้ผู้คนมีส่วนร่วมมากขึ้นได้อย่างไร?
 

ดาวน์โหลด Primer ฟรีเพื่อเริ่มเรียนรู้ทักษะทางธุรกิจและการตลาดได้ในไม่กี่นาที