null
ดาวน์โหลด Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

สร้างเครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพที่เหมาะกับคุณ

โดย Womenwill.com

 

เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้...

เหตุใดการสร้างเครือข่ายจึงสำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพ?
เราจะสร้างเครือข่ายได้อย่างไร?
เราจะทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากกิจกรรมสร้างเครือข่าย?
 

ดาวน์โหลด Primer ฟรีเพื่อเริ่มเรียนรู้ทักษะทางธุรกิจและการตลาดได้ในไม่กี่นาที