null
ดาวน์โหลด Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

เอาชนะความไม่แน่ใจในความสามารถของตนเองเมื่อทำธุรกิจ

โดย Womenwill.com

 

เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้...

“โรคคิดว่าตัวเองไม่เก่ง” คืออะไร?
กลยุทธ์ที่จะใช้เอาชนะความไม่แน่ใจในความสามารถของตนเองนั้นมีอะไรบ้าง?
เราควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดบ้าง?
 

ดาวน์โหลด Primer ฟรีเพื่อเริ่มเรียนรู้ทักษะทางธุรกิจและการตลาดได้ในไม่กี่นาที