null
ดาวน์โหลด Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

เตรียมความพร้อมเพื่อความสำเร็จในการเจรจาทางธุรกิจ

โดย SCORE

 

เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้...

เหตุใดคุณจึงควรเตรียมตัวก่อนการเจรจาทางธุรกิจ?
เราควรเตรียมตัวอย่างไรในการเจรจาทางธุรกิจ?
ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของการเจรจาทางธุรกิจมีอะไรบ้าง?
 

ดาวน์โหลด Primer ฟรีเพื่อเริ่มเรียนรู้ทักษะทางธุรกิจและการตลาดได้ในไม่กี่นาที