null
ดาวน์โหลด Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

การใช้คอนเทนต์วิดีโอเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์

โดย ทีม Primer

 

เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้...

วิดีโอมีความสำคัญต่อการตลาดของเราอย่างไร?
เราจะสร้างเนื้อหาวิดีโอที่น่าสนใจได้อย่างไร?
เราจะใช้เนื้อหาวิดีโอเพื่อสร้างฐานผู้ชมที่เหนียวแน่นได้อย่างไร?
 

ดาวน์โหลด Primer ฟรีเพื่อเริ่มเรียนรู้ทักษะทางธุรกิจและการตลาดได้ในไม่กี่นาที