null
Tải Ứng Dụng Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

Tìm ý tưởng kinh doanh phù hợp với bạn

Tác giả: Nhóm Primer

 

Chúng Ta Sẽ Giải Đáp...

Làm sao để biết một ý tưởng kinh doanh có tiềm năng hay không?
Tôi cần thực hiện những bước nào để đưa ra một ý tưởng lớn?
Làm thế nào để tìm thị trường cho ý tưởng kinh doanh mới?
 

Tải ứng dụng Primer miễn phí để học các kỹ năng kinh doanh và tiếp thị chỉ trong vài phút.