null
Tải Ứng Dụng Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

Xây dựng và viết kế hoạch kinh doanh của bạn

Tác giả: Primer team

 

Chúng Ta Sẽ Giải Đáp...

Kế hoạch kinh doanh là gì?
Tại sao tôi nên viết ra kế hoạch kinh doanh của mình?
Kế hoạch kinh doanh của tôi cần có những nội dung gì?
 

Tải ứng dụng Primer miễn phí để học các kỹ năng kinh doanh và tiếp thị chỉ trong vài phút.