null
Tải Ứng Dụng Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

Bắt đầu từ quy mô nhỏ và phát triển qua hình thức tự bỏ vốn

Tác giả: Rhonda Abrams, Chủ tịch PlanningShop

 

Chúng Ta Sẽ Giải Đáp...

Hình thức tự bỏ vốn là gì và có thể giúp tôi bắt đầu công việc kinh doanh như thế nào?
Sản phẩm khả thi tối thiểu là gì?
Làm thế nào để tôi có thể bắt đầu tự bỏ vốn?
 

Tải ứng dụng Primer miễn phí để học các kỹ năng kinh doanh và tiếp thị chỉ trong vài phút.