null
Tải Ứng Dụng Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

Nắm bắt đặc điểm thương hiệu bằng bộ quy chuẩn sáng tạo

Tác giả: Robert Pietrzyk, Unilever

 

Chúng Ta Sẽ Giải Đáp...

Bộ quy chuẩn thiết kế của thương hiệu khác với hướng dẫn phong cách thương hiệu ở điểm nào?
Tại sao bộ quy chuẩn thiết kế cho thương hiệu của tôi lại quan trọng?
Làm thế nào để xây dựng nên bộ quy chuẩn thiết kế của tôi?
 

Tải ứng dụng Primer miễn phí để học các kỹ năng kinh doanh và tiếp thị chỉ trong vài phút.