null
Tải Ứng Dụng Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

Lập ngân sách doanh nghiệp nhỏ: Theo dõi, Lập kế hoạch, Chuẩn bị

Tác giả: Anita Campbell, CEO, Small Business Trends

 

Chúng Ta Sẽ Giải Đáp...

Tại sao tôi nên lập ngân sách và theo dõi chi phí cho doanh nghiệp nhỏ của mình?
Tôi cần theo dõi những loại chi phí khác nhau nào?
Tôi có thể sử dụng phần mềm và công cụ nào để theo dõi chi phí?
 

Tải ứng dụng Primer miễn phí để học các kỹ năng kinh doanh và tiếp thị chỉ trong vài phút.