null
Tải Ứng Dụng Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

Sử dụng CRM: Công cụ giúp đáp ứng nhu cầu khách hàng

Tác giả: Brandon Schaefer, Companeur.com

 

Chúng Ta Sẽ Giải Đáp...

Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng là gì?
Loại hệ thống này có thể giúp ích cho doanh nghiệp của tôi như thế nào?
Làm thế nào để bắt đầu sử dụng hệ thống này?
 

Tải ứng dụng Primer miễn phí để học các kỹ năng kinh doanh và tiếp thị chỉ trong vài phút.