null
Tải Ứng Dụng Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

Phân khúc khách hàng để tiếp cận đúng đối tượng của bạn

Tác giả: Primer Team

 

Chúng Ta Sẽ Giải Đáp...

Tại sao tôi nên nhóm khách hàng lại theo từng phân khúc?
Tôi phải làm gì để phân khúc khách hàng?
Vì sao những việc này giúp cho việc quảng bá thương hiệu và tập trung vào mục tiêu kinh doanh hơn?
 

Tải ứng dụng Primer miễn phí để học các kỹ năng kinh doanh và tiếp thị chỉ trong vài phút.