null
Tải Ứng Dụng Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

Tạo doanh số bằng nghệ thuật chào hàng

Tác giả: Brandon Schaefer, Companeur.com

 

Chúng Ta Sẽ Giải Đáp...

Vì sao tôi nên tìm hiểu cách chào bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình với khách hàng?
Chào hàng có phải là một kỹ năng chỉ cần thiết với một số loại hình kinh doanh nhất định không?
Tôi có thể áp dụng những kỹ thuật nào để chào hàng tốt hơn?
 

Tải ứng dụng Primer miễn phí để học các kỹ năng kinh doanh và tiếp thị chỉ trong vài phút.