null
Tải Ứng Dụng Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

Hợp tác với người ảnh hưởng trên mạng xã hội để bán nhiều hơn

Tác giả: Ryan Chynces and Hannah Clark, Hootsuite

 

Chúng Ta Sẽ Giải Đáp...

Những người ảnh hưởng trên mạng xã hội là ai?
Họ có thể giúp đỡ thương hiệu của tôi bằng cách nào?
Làm thế nào để hợp tác với họ?
 

Tải ứng dụng Primer miễn phí để học các kỹ năng kinh doanh và tiếp thị chỉ trong vài phút.