null
Tải Ứng Dụng Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

Gọi vốn để bắt đầu kinh doanh

Tác giả: SCORE

 

Chúng Ta Sẽ Giải Đáp...

Tại sao tôi cần tính toán chi phí khởi nghiệp?
Các doanh nghiệp mới có thể gọi vốn thành công bằng những phương án nào?
Làm sao để có thể kêu gọi được số vốn cần thiết cho doanh nghiệp mới của tôi?
 

Tải ứng dụng Primer miễn phí để học các kỹ năng kinh doanh và tiếp thị chỉ trong vài phút.