null
Tải Ứng Dụng Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

Phương pháp xác định mục tiêu cụ thể

Tác giả: Cezary Pietrzak, Marketing Consultant

 

Chúng Ta Sẽ Giải Đáp...

Tại sao tôi nên tránh những mô tả chung chung về đối tượng mục tiêu của mình?
Cách tốt để xác định đối tượng mục tiêu của tôi là gì?
Điều này giúp tôi nổi bật như thế nào so với các đối thủ cạnh tranh?
 

Tải ứng dụng Primer miễn phí để học các kỹ năng kinh doanh và tiếp thị chỉ trong vài phút.