null
Tải Ứng Dụng Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

Thể hiện câu chuyện với Marketing thị giác

Tác giả: Alicianne Rand, NewsCred

 

Chúng Ta Sẽ Giải Đáp...

Marketing thị giác là gì?
Nó giúp cho thương hiệu của tôi như thế nào?
Những yếu tố chính nào tạo nên hình ảnh mạnh mẽ?
 

Tải ứng dụng Primer miễn phí để học các kỹ năng kinh doanh và tiếp thị chỉ trong vài phút.