null
Tải Ứng Dụng Primer
Guidelines Marketing Web Standard Global components

Downloads

Back to top

Xem danh sách các bài học kinh doanh, sau đó tải ứng dụng Primer để đưa các bài học đó vào điện thoại của bạn

Primer là ứng dụng di động miễn phí, cung cấp các bài học nhanh và dễ dàng cho chủ doanh nghiệp, giúp họ học các kỹ năng thực tế từ những chuyên gia trong ngành, các chủ đề như Kinh doanh và vận hành, Thương hiệu và nhận diện, Tiếp thị và đo lường.

 
 
Tiếp thị và đo lường

Quảng cáo doanh nghiệp của bạn để tìm kiếm khách hàng trung thành với các bài học về tiếp thị kỹ thuật số, đo lường, phương tiện truyền thông xã hội, phân tích và hơn thế nữa.

Tác giả: Primer Team

 
Mạng xã hội

Tìm hiểu cách tạo #Quảngcáomạngxãhội, làm việc với #Ngườiảnhhưởng và hơn thế nữa

 
Tiếp thị kỹ thuật số 1

Tìm hiểu cách tiếp thị doanh nghiệp trực tuyến.

 

Tiếp theo

Kinh doanh và vận hành
Học cách khởi nghiệp và xây dựng doanh nghiệp thành công
Thương hiệu và nhận diện
Học các kỹ năng để giúp doanh nghiệp của bạn nổi bật.